Com cercar geoserveis a IDELMA?

Els geoserveis permeten accedir a la informació geogràfica ubicada en els servidors dels propis organismes productors (assegurant així que es tracta d'informació actualitzada), d'una forma estàndard (si es segueixen les especificacions de l'OGC i la ISO) i a través de qualsevol aplicació compatible.

Des de la plana principal d'IDELMA podem accedir als Geoserveis. A la plana dels geoserveis podeu filtrar des del mapa de Mallorca, clicant sobre el municipi que vos interessa o des del formulari omplint els camps que teniu a la part inferior del mapa. Si filtrau a partir del mapa, podreu comprovar que quan passeu sobre els municipis amb el punter, els municipis es ressaltaran, d'aquesta manera podeu triar el que vos interessi. Si optau per l'opció del formulari, haureu d'emplenar al manco 1 dels camps. En els camps Ajuntament, any i tipus, haureu de triar a partir del desplegable.

Finalment, els resultats apareixeran a sota del formulari.


Source URL: https://www.idelma.cat/com-cercar-geoserveis-idelma