Infraestructura de Dades Espacials de Mallorca

Jornades Ibèriques d'Infraestructures de Dades Espacials 2020

29-Octubre-2020

La Secció de Cartografia de TIC Mallorca ha assistit a les Jornades  Ibèriques d'Infraestructures de Dades Espacials 2020, que enguany han estat virtuals degut a la pandèmia. Aquestes Jornades estan dirigides a qüestions relacionades amb les economies baixes en carboni.

La Directiva INSPIRE va ser aprovada en 2007 amb l'objectiu de crear una infraestructura de dades geogràfiques de la Unió Europea per a donar suport a activitats que puguin tenir un impacte en el medi ambient. Tretze anys després, el motiu que va presidir la creació d'aquesta directiva continua sent vàlid, amb Portugal, Espanya i fins i tot Andorra (que no pertany a la UE) promovent i impulsant, des del primer moment, l'aplicació de la Directiva INSPIRE en els seus respectius territoris.

L'administració local actua actua com a productora i usuària d'un gran volum d'informació geogràfica, que resulta molt útil per a les funcions d'anàlisis, diagnòstic, planificació i gestió, en àmbits tan diversos com l'urbanisme, el medi ambient, el cadastre, l'activitat econòmica, la promoció i gestió del patrimoni (natural, històric i cultural), i, en general, el disseny i aplicació de polítiques públiques. 

A més, també permeten donar resposta a necessitats locals com estimar el consum d'aigua derivat de l'ompliment de piscines a l'estiu, estimar l'edificabilitat pendent segons el planejament urbanístic municipal, analitzar zones potencialment inundables, calcular l'afectació derivada del traçat d'una nova línia elèctrica, localitzar els serveis que es troben a un cert radi d'una direcció, calcular la superfície dels vials o publicar la cartografia topogràfica urbana perquè serveixi de base per a les diferents informacions
geogràfiques municipals.

Podeu tornar a veure les conferències per Youtube: https://www.youtube.com/results?search_query=jiide+2020