Infraestructura de Dades Espacials de Mallorca

Visors

Els visors urbanistics ofereixen informació relativa a la normativa urbanística vigent en els municipis (classificació del sòl, usos del sòl, característiques d’edificació, etc.)
En aquest visor es troba publicada tota la informació recollida en l’Enquesta d’Infraestructures i Equipaments Locals dels municipis menors de 50.000 habitants.
Segons la llei 14/2010 de juliol les administracions han de publicar la informació geogràfica de la seva competència i posar-la a l’abast de tota la ciutadania mitjançant una Infraestructura de Dades Espacials.
En les guies urbanes es poden consultar els carrers i números de portal dels municipis, així com els punts d’interés municipal, com comerços o equipaments públics.
En els visors de Sistemes d'Alerta Primerenca d'Inundació es pot obtenir informació actualitzada de les escorrenties d'aigua en punts de control, per preveure l'acumulació i la necessitat d'actuar en cas d'emergència.