Infraestructura de Dades Espacials de Mallorca

Nou visor IDE del municipi de Selva

12-Juny-2020

TIC Mallorca ha desenvolupat un nou visor IDE del municipi de Selva, on es pot consultar la cartografia de l'aprovació definitiva del Projecte de Delimitació de Sòl Urbà i del Catàleg d'elements protegits.

L’objectiu d'una IDE és donar a conèixer tota aquella informació geogràfica produïda per l’Ajuntament a partir de les seves competències. 

Es recorda que la cartografia publicada és de caràcter informatiu i que els plànols només tenen validesa jurídica si duen el segell de l'Ajuntament.