Infraestructura de Dades Espacials de Mallorca

Presentació del visor d'urbanisme d'Andratx

15-Març-2021

L'Ajuntament d'Andratx i el Consell de Mallorca han desenvolupat un visor d'informació urbanística basat en tecnologia dels Sistemes d'Informació Geogràfica. El visor és una eina web posada a disposició del ciutadà i empreses per a la consulta de la normativa urbanística del municipi d'Andratx. El passat 12 de març de 2021, es va realitzar la presentació davant les autoritats del Consell de Mallorca i l'Ajuntament d'Andratx.

La publicació del visor compleix amb la Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i serveis d'informació geogràfica d'Espanya, segons la qual totes les administracions han de publicar la informació geogràfica generada a partir de l'exercici de les seves competències, i publicar serveis interoperables accesibles per internet complint amb uns protocols, la qual cosa facilita l'accés a la informació geogràfica de forma integrada. El visor forma part del projecte Idelma (www.idelma.cat), geoportal de les IDE locals desenvolupades per la Direcció Insular de Suport i Coordinació Municipals del Consell de Mallorca.

Un altre dels objectius del projecte és la col·laboració entre administracions, així la cartografia resultant formarà part del Mapa Urbanístic de les Illes Balears del Govern Balear.

El visor té funcions de navegació i consulta. Cal destacar la integració de cartografia de diferents fonts, la localització de referències cadastrals i la generació de mapes personalitzats. Però la funcionalitat més destacable és la generació d'informes urbanístics on l'usuari a partir d'una referència cadastral genera un informe amb tota la informació urbanística de la parcel·la.

 

Presentació